ItsMeID
Tjenesteskjema

Tjenestenavn: ItsMeId

Tjenestenavn på engelsk: ItsMeId

Tjenestens nettadresse, dvs url for pålogging:
Laster ned en Applikasjon på mobilen.

Nettside som beskriver tjenesten:
Dette gjøres i appen. Vi har ikke egen nettside for dette pr. d.d

Organisasjon som skal stå som leverandør av tjenesten (fullt navn):
Iris Skolefoto as
Postboks 2057
7411 Trondheim
Org.nr: 990 473 404

Bestiller (person):
Tommy Arntsen DL i Iris skolefoto as
Teknisk kontakt for tjenesteleverandør:
Navn: Tommy Arntsen
Epost: tommy@irisskolefoto.no
Telefon: 94885825

Tjenesteoperatør (dersom annen enn leverandør):

Teknisk kontakt for tjenesteoperatør:
Navn: Tommy Arntsen
Epost:tommy@itsmeid.no
Telefon:94885825

Brukere fra følgende organisasjoner skal kunne anvende tjenesten:
Videregående skoler i Norge
Grunnskoler i Norge

Attributter:
'eduPersonPrincipalName',
'eduPersonPrimaryAffiliation',
'eduPersonAffiliation',
'displayName',
'sn',
'givenName',
'feideSchoolList',


Beskrivelse av tjeneste:
Vi skal tilby digitale id-kort i en app til videregående og grunnskoler. Dette kortet skal er ment å erstatte det tradisjonelle student kortet i plast.

Beskrivelse av tjeneste på engelsk:
We are gone offer a digital identification card in a app on the phone to student in high school and primary school. These are ment to replace the traditional student card.

Krever tjenesten egen avtale med leverandør, eller er tjenesten fritt tilgjengelig:
Det kreves at Iris skolefoto har vært og fotografert og har en avtale med Iris skolefoto as

URL for bestillingsinformasjon (dersom tjenesten krever egen avtale):
www.irisskolefoto.no/id-kort (denne er ikke klar ennå)

URL til side med personvernerklæring:
Se under eller trykk her


Personvernerklæring

Ansvar:
Iris Skolefoto AS er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av ItsMeId. Firmaet Netlife AS er vår leverandør for teknisk drift og vedlikehold av nettstedet. Netlife AS er dessuten databehandler.

ItsMeId/ FEIDE

Brukere kan logge på " ItsMeId " med Feide. Ved å logge på kan brukere hente ned digitale ID kort som de kan bruke til identifikasjon for at de går på den skolen.

Vi henter følgende personlige data om brukerne fra Feide:

Brukerdata:
visningsnavn (display Name)
FeideID (eduPersonPrincipalName)
fornavn (given Name)
etternavn (sn)
rolle: elev/ansatt (eduPersonAffiliation) Liste over skolene man er tilknyttet (feideSchoolList)


Databehandleravtale

itsmeid.no er en Feide-tjeneste, og bruk av den innebærer at vi behandler personopplysninger om elever og ansatte. Opplysningene er hentet fra den lokale Feide-katalogen. Personopplysningsloven definerer derfor skoleeiere som behandlingsansvarlige for personopplysningene, mens leverandører av Feide-tjenester defineres som databehandlere.

Leverandør av denne tjenesten er Iris skolefoto as.