Skolefoto
Språk
Norsk
Siste frist for bestilling av bilder før jul er søndag 14. desember.
Logg inn

Iris Skolefoto AS

Iris Skolefoto AS har hovedkontor i Trondheim og fotograferer på skoler og barnehager. Vi tar portrettbilder, klassebilder/gruppebilder og lager skolekataloger, montasjer og ID-kort/skolebevis.